ИСРЗ

Навчально-тренажерний центр професійного навчання робітників (надалі – НТЦ) є структурним підрозділом Приватного акціонерного товариства «ІСРЗ», навчальним закладом системи освіти з професійного навчання робітничих кадрів на виробництві.

НТЦ розпочинає діяльність з професійної підготовки робітничих кадрів за умови наявності матеріально-технічної, навчально-методичної бази, педагогічних кадрів і після одержання ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної із наданням освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Випускникові НТЦ, який успішно пройшов Державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії, групи) за Національною рамкою кваліфікацій і видається документ про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка.